Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden van de site

Het gebruik van deze site is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen. De inhoud van de site (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van de site

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Bescherming van persoonsgegevens

Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De meeste informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In het geval dat u persoonsgegevens aan ons verstrekt, worden deze behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy.

Intellectuele eigendomsrechten

Uit deze website mag niets worden gereproduceerd, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Veldeke Krink Mestreech. Het gebruik van de informatie in deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag derhalve niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.Digi-Dictionair
Agenda

Will Wintjens
Wäörd (vaan de CD Wäörd)
’t Heet al jaorelaank bij us thoes flink gestöb
gegoejd mèt ’t servies dat iech georve höb
en al de wäörd oet de Mestreechsen dictionair
zien mie es ins gebruuk en dèks hiel ordinair
De höbs diech vreiselek aon miech gesjaggerneerd
es ’t diech oetkaom miech ’n week laank genegeerd
Iech höb diech stèllekes verwins
bin jummers ouch mer ’ne mins
meh dao zien dinger dieste neet zoemer verzins
Al löp ’t dèks gans oet de klaw
weit iech tot iech nog altied vaan diech haw
in mienen droum zoewie venach
fluuster iech de wäörd die iech diech noets höb gezag

Lees wijer


Copyright © 2013 Veldeke Krink Mestreech