Werkwäörd in d'n Dictionair... Wie wèrk dat?

In de Nuie Mestreechsen Dictionair zien de vervoginge vaan de werkwäörd zier good en oetgebreid oetgewèrk. Noe is dat neet gemekelek, want vervoginge in 't Mestreechs zien e stök complexer es in 't Nederlands. D'r bestoon zoe'n tachteg versjèllende vervogingsvörm, die allemaol in apaarte cattegorieje zien ingedeild. Veur eder werkwoord wat g'r in dees online-editie vaan d'n Dictionair vint, weurt g'r verweze nao ein vaan dees cattegorieje:

I - Vervoging zwake en oonregelmaotege werkwäörd: Cattegorie I-A t/m I-K

II - Vervoging sterke werkwäörd: Cattegorie II-A t/m II-FFF (58 vervoginge)

III - Vervoging hölpwerkwäörd: Cattegorie III-A t/m III-K

Es veurbeeld is in categorie I-H 't werkwoord stoete oetgewèrk: iech stoet, diech stoets, heer stoet, veer stoete, geer stoet, etc. Es g'r bij e gevoonde werkwoord weurt verweze nao cattegorie I-H, daan kint g'r dat werkwoord op perceis dezelfde meneer vervoge es 't woord stoete.

Wèlt g'r via deze website de vervogingsvörm zeuke vaan e werkwoord, zeuk daan in d'n Digi-Dictionair op de Nederlandse variant vaan 't werkwoord en g'r krijg 't Mestreechs woord, plus de werkwoordcattegorie, es rizzeltaot.

Veurbeeld: strijken: rizzeltaot = [ strieke => ww cat II-E ]

Succes demèt!
Veurnaomwäörd
Persoenlek veurnaomwoord
Bezittelek veurnaomwoord
Aonwijzend veurnaomwoord
Betrèkkelek veurnaomwoord
Bepaolingaonkondegend vnw
Wederkierend veurnaomwoord
Wederkiereg veurnaomwoord
Vraogend veurnaomwoord
Oonbepaold veurnaomwoord
 
Copyright © 2013 Veldeke Krink Mestreech