Persoenlek veurnaomwoord
1 iech, 'ch ik miech, m'ch mij, me
2 diech, de, doe jij, je diech, d'ch, tiech, t'ch jou, je
  geer, g'r, d'r (höb d'r?) u uuch u
3 heer, 'r hij häöm, 'm hem
  zij, zie, ze, hetteke zij, ze häör, 'r haar
1 veer, v'r wij, we us ons
2 geer, g'r, d'r (höb d'r?) jullie, je, u uuch jullie, je, u
3 zij, zie, ze zij, ze hun hen, hun
         
N.B. ouch: iechzelf, diechzelf, heerzelf, etc.

Veurnaomwäörd
Persoenlek veurnaomwoord
Bezittelek veurnaomwoord
Aonwijzend veurnaomwoord
Betrèkkelek veurnaomwoord
Bepaolingaonkondegend vnw
Wederkierend veurnaomwoord
Wederkiereg veurnaomwoord
Vraogend veurnaomwoord
Oonbepaold veurnaomwoord
 
Copyright © 2013 Veldeke Krink Mestreech