Bezittelek veurnaomwoord
  mannelek vrouwelek/miervoud oonzijdeg  
1 miene, m'ne mien, m'n mie, me mijn, m'n
2 diene, d'ne dien, d'n die, de jouw, je
  eure eur eur uw
3 ziene, z'ne zien, z'n zie, ze zijn, z'n
  häöre, 're häör, 'r häör, 'r haar
1 euze eus eus onze, ons
2 eure eur eur jullie, je, uw
3 hunne hun hun hun
 
't Bezittelek veurnaomwoord krijg 'n -n, es 't bij e mannelek, soms ouch oonzijdeg, zelfstandeg naomwoord steit wat begint mèt 'ne klinker, 'nen twieklaank of 'n t-, d-, of h-: mienen tand, euren dook, zien hunneke

Zelfstandeg gebruuk
  miene vrund mien vrundin/ne mie keend  
1 de mijne de mijn 't mijnt de mijne(n), het mijne
2 d'n dijne de dijn 't dijnt de jouwe(n), het jouwe
  d'n eure de eur 't eurt de uwe(n), van jullie, het uwe
3 de zijne de zijn 't zijnt de zijne(n), het zijne
  d'n häöre de häör 't häört de hare(n), het hare
1 d'n euze de eus 't eus de onze(n), het onze
2 d'n eure de eur 't eurt de uwe(n), van jullie, het uwe
3 d'n hunne de hun 't hunt de hunne(n), het hunne

Veurnaomwäörd
Persoenlek veurnaomwoord
Bezittelek veurnaomwoord
Aonwijzend veurnaomwoord
Betrèkkelek veurnaomwoord
Bepaolingaonkondegend vnw
Wederkierend veurnaomwoord
Wederkiereg veurnaomwoord
Vraogend veurnaomwoord
Oonbepaold veurnaomwoord
 
Copyright © 2013 Veldeke Krink Mestreech