Betrèkkelek veurnaomwoord
mannelek vrouwelek oonzijdeg miervoud
de vrund dee de vrundin die 't keend wat de naobers die

Veurnaomwäörd
Persoenlek veurnaomwoord
Bezittelek veurnaomwoord
Aonwijzend veurnaomwoord
Betrèkkelek veurnaomwoord
Bepaolingaonkondegend vnw
Wederkierend veurnaomwoord
Wederkiereg veurnaomwoord
Vraogend veurnaomwoord
Oonbepaold veurnaomwoord
 
Copyright © 2013 Veldeke Krink Mestreech