Peter Reijnders (22.01.2008)
Prizzedent Tempeleer

Leef vrun vaan Veldeke,
(en ouch alle aandere)

Noe de Keersmaan eus sjoen stad heet verlaote, 't vuurwerk vaan aajd en nui is aofgestoke, de versjèllende Nuijaorsrecepties allemaol al weer achter de rögk zien en de Dreikeuningepercessie vaan Slevrouwekèrk door 't oetrope vaan de nuie Stadsprins vervreug woort, kin daan eindelek d'n echte start vaan 't vijfde sezoen in Mestreech beginne.

Zoondag 6 jannewarie 2008 woort de nuie Stadsprins vaan Mestreech oetgerope op de Merret. 't Is 't bès bewaorde geheim vaan Mestreech. En iech kin uuch zègke tot dat in dezen tied vaan nuisjierege lui neet altied mètvèlt. Meh dat geheim huurt ouch e bitteke bij 't speul vaan Vastelaovend en d'n Hoeglöstegheid. Iech weit zeker tot heer, aon de veuraovend vaan 't oetrope, toch get begós te bubbele en ziech aofvroog wat allemaol geit gebäöre in die 4 sjoen weke.

Iech kin uuch oet eige ervaring vertèlle tot 't Dreigestirn (neet ech e good Mestreechs woord meh euvergenome oet de historie) de veurbereiing vaan d'n Hoeglöstegheid serieus oppak. D'n aonstaonde prins en partner weure in de weke veur dee Vastelaovend minitieus veurbereid en zoe wieneg meugelek weurt aon 't touwval euvergelaote. Oonderwerpe die besproke weure zien de historie vaan Vastelaovend, 't oettrèkprogram, alderlei protocolair aongelegenhede, wat 't prinsekoppel thoes steit te wachte, de rol en activiteite vaan de stadsorganisatie de Tempeleers veur 't koppel, femilie en vrun en get aonwijzinge veur de prins z'n präötsjes. 'ne Stadsprins moot oonvervals Mestreechs kinne spreke. Es d'n Hoeglöstegheid taolfoute tege 't Mestreechs maak, zoewie 't verkierd gebruuk vaan 't woord daog of däög, daan weurt heer dao op geweze. Iech kin miech nog good rappelere tot iech zelf bij mie bezeuk aon 't Veldeke Vastelaovendscabberèt dao op geattendeerd woort.

Dat Veldeke Cabberèt is 'n traditie gewore die neet mie weg te dinke is in de Vastelaovendscallepin. De moos d'ch al ech spooje um aon keertsjes te koume want veurtotste 't wèts zien de versjèllende veurstèllinge al oetverkoch. Zaank en sketches weurde aofgewisseld in eus zoe sjoen Mestreechter taol. En este dao daan es Stadsprins oetgenudeg weurs door 't bestuur vaan Veldeke, daan begripste ouch boe um 't zoe belangriek is die Mestreechter cultuur, taol en geis vas te hawwe. Dat stökse traditie huurt ouch bij Vastelaovend, zjus wie huidvleis en tête de veau.

Res miech uuch naomens de Tempeleers 'ne propele en zaolege Vastelaovend touw te winse.

Mèt 'nen oprechte Mestreechter salut,

Peter Reijnders
Prizzedent Tempeleer
Els Ottenheym (01.11.2007) - Lees wijer
Phil Dumoulin (29.12.2007) - Lees wijer
Peter Reijnders (22.01.2008) - Lees wijer
Richard Jongen (19.02.2008) - Lees wijer
Hortense Brounts (09.04.2008) - Lees wijer
Roelf Welkenhuizen (20.06.2008) - Lees wijer
Mgr. Fons Kurris - Lees wijer
Roger Weijenberg - Lees wijer
Els Ottenheym - Lees wijer
Els Ottenheym - Lees wijer
Iwan Bruijnzeels - Lees wijer
Twajn Weijenberg - Lees wijer
Hortense Brounts - Lees wijer
Roelf Welkenhuizen - Lees wijer
Jef Loontjens - Lees wijer
Lei Bovens - Lees wijer
Lei Bovens - Lees wijer
Els Ottenheym - Lees wijer
Patrick van de Weijer - Lees wijer
Hortense Brounts - Lees wijer
Peter Schrijen - Lees wijer
Ingrid Olivers - Lees wijer
Elly Theunissen - Lees wijer
Fabrizio Bongers - Lees wijer
Hortense Brounts - Lees wijer
Frans Tomassen - Lees wijer
Frans Budé - Lees wijer
Will Wintjens - Lees wijerDigi-Dictionair
Agenda

Copyright © 2013 Veldeke Krink Mestreech