Jef Loontjens
Sjeng

E paar weke geleie zaog ‘ch op d’n tèllevisie op zoe‘nen Hollandse keek-zender ’n ripportaasj euver MVV.

’t Waor op de middag veur ‘ne wedstrijd dee bliekbaar vaan einege importantie waor veur de naocompetitie, aanders dege ze neet zoe dreuver. Veur fervente MVV-supporters waor dat get boe ze reikhalzend nao oegeloerd hadde want ze waore al vreug op d’n daag nao de Geusselt gekoume. Wat ouch belangriek is um te wete is dat de fusieplanne tösse Fortuna oet Sittard en Roda JC oet Kèrkraoj zjus oonfris oetereingeplóf waore. ‘ne Menier vaan deen Hollandse keek-zender spraok dao mèt get supporters euver.

Ze hadde bliekbaar neet zoe-väöl op mèt die voetbalclubs vaan get wijer op in de provincie. Dat bleek wie e paar iewege supporters oondervraog woorte euver ‘n meugeleke fusie tösse die 2 clubs en MVV. Dao móste ze, wie ze zagte, neet väöl vaan höbbe. ’t Waor in hun ouge oonbespreekbaar dat dit oets zouw goon gebäöre. MVV-ke, eus MVV-ke, fusere mèt die boere! ‘Oonbespreekbaar’, repe ze in koer en ze loerde gifteg rech in de lens. Die Hollenders móste dit mer ins hiel good wete. Noets vaan ze leve zouw hun MVV-ke fusere mèt ’n aander club in de provincie. “We blijve nog liever kepot daan ’n fusie mèt die boere” zagte ze nog mer ins ‘ne kier in koer en de loerde nog gemeiner en gifteger de hoeskamers vaan deen Hollandse keek-zender in.

“Iech bin ‘ne Sjeng!” reep ‘n vrouw. “’nen Echte Sjenge”, herhaolde ze, “en häöm ouch en häöm ouch.” Dao-bij wees ze pertinent en zelfverzekerd op twie manslui die achteraof get oonweneg veur de camera stoonte te stuitere. “Veer goon noets neet same mèt die aandere voetballe. MVV blijf MVV en is vaan en veur us, de echte Sjenge dus.” Häör oetspraok oonderstriepde ze mèt e brutaol geziech dat bookdeile spraok en gein tegespraok touwleet.

D’n Hollandse oondervraoger vraog wat voetballe mèt ‘t pläötske Schengen in Luxemburg te make had, want dat begreep ‘r neet. Dat verdraag wat dao geslote waor waor toch allang gerangeerd. De vrouw zag tot ze häöm en zien vraog neet begreep en “tot veer in Mestreech veural echte Sjenge zien”, reep ze nog ins in de camera.

D’n oondervraoger leet ‘t mer debij wie ‘r in de gate kraog dat zie häöm ech neet begreep en dat ‘r euver de fusieplanne geine steek wijer kaom mèt dees supporters. Heer wis ziech geine raod mèt ’t feit dat ’n vrouw ziech Sjeng numde. Heer kós dat neet plaotse en thoes heet heer ziech geïnformeerd. Heer laos toen op Wikipedia, de vrije encyclopedie ’t volgende:

Sjeng is ‘ne veurnaom veur jonges dee vooral in Nederlands-Limburg veurkump en daan veurnaomelek in ‘t zuide, in en roond Mestreech. De naom is ‘n verbastering vaan de Franse naom "Jean", zjus wie de ouch väöl in Limburg veurkoumende naom Sjang. Bekinde Sjeng-naomdragers zien:

 

Mestreechtenere weurde Sjenge genump door Limburgers vaan boete Mestreech en hiel soms door ziechzelf. Zoewie dee supporter vaan MVV.  ‘t Mestreechs weurt soms Sjengs genump. De Mestreechtenere numme dao tegeneuver al die lui vaan boete Mestreech ‘Boere’. Zoe wie dee supporter vaan MVV

 

Noe zouw dee mins ’t mote kinne begriepe. Dao is jummers e versjèl tösse Mestreechtenere en neet-Mestreechtenere. D’n eine kant nump d’n aandere kant ‘boer’ en d’n aandere kant nump d’n eine kant ‘Sjeng’, meh ze zègke dat neet vaan ziechzelf. ’ne Mestreechteneer dee ziechzelf Sjeng nump is dus eigelek ‘ne boer, of ‘r moot touwvalleg Sjeng heite. Wat ouch kin is dat ‘nen echte boer in Mestreech, vreuger had me die nog, dink mer aon de boer Bollen op de Klevariestraot, Sjeng hèdde.

‘ne Boer nump ziech allein mer ‘ne boer es ‘r werkelek ouch ‘ne boer is of es ‘r zoe hèt. ’t Maak niks oet ofste daan wel of neet in Mestreech woens. Benkelek weurt ’t es deen echte boer, dee neet in Mestreech woent, ouch nog ins Sjeng hèt. In dat geval steit in ziene pas: Sjeng de Boer. ‘r Zal in ’t dorp daan ouch wel de bijnaom de ‘boer Sjeng’ höbbe, get wat ouch in Mestreech meugelek is es dee Sjeng de Boer ‘ne Mestreechteneer is en geine boer is.

 

Haw ’t noe mer ins oeterein. Wat maak ’t oet ofste noe Sjeng hèts of zoe geneump weurs, boer bis of zoe hèts. Oetindelek heet ’t niks mèt voetballe te make.

Els Ottenheym (01.11.2007) - Lees wijer
Phil Dumoulin (29.12.2007) - Lees wijer
Peter Reijnders (22.01.2008) - Lees wijer
Richard Jongen (19.02.2008) - Lees wijer
Hortense Brounts (09.04.2008) - Lees wijer
Roelf Welkenhuizen (20.06.2008) - Lees wijer
Mgr. Fons Kurris - Lees wijer
Roger Weijenberg - Lees wijer
Els Ottenheym - Lees wijer
Els Ottenheym - Lees wijer
Iwan Bruijnzeels - Lees wijer
Twajn Weijenberg - Lees wijer
Hortense Brounts - Lees wijer
Roelf Welkenhuizen - Lees wijer
Jef Loontjens - Lees wijer
Lei Bovens - Lees wijer
Lei Bovens - Lees wijer
Els Ottenheym - Lees wijer
Patrick van de Weijer - Lees wijer
Hortense Brounts - Lees wijer
Peter Schrijen - Lees wijer
Ingrid Olivers - Lees wijer
Elly Theunissen - Lees wijer
Fabrizio Bongers - Lees wijer
Hortense Brounts - Lees wijer
Frans Tomassen - Lees wijer
Frans Budé - Lees wijer
Will Wintjens - Lees wijer



Digi-Dictionair
Agenda

Copyright © 2013 Veldeke Krink Mestreech